Ademhalings- en Energetische therapie
Home » WKKGZ

Adem-Energie voldoet aan de eisen die wettelijk gesteld zijn in het kader van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)

Ik ben geregistreerd bij het NIBIG middels een solidariteitsfonds: https://nibig.nl/wat-is-het-nibig/stichting-nibig-solidariteitsfonds-wkkgz/

 

Heeft u een klacht over de door mij geboden zorg, dan geef ik er de voorkeur aan dit samen te bespreken. 

Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. (https://quasir.nl/klachtenbehandeling/klacht-doorsturen/)

Het klachtregelement vindt u op de volgende link: https://zorggeschil.nl/wp-content/uploads/2017/02/REGLEMENT-GESCHILLENINSTANTIE-ZORGGESCHIL.pdf