Ademhalings- en Energetische therapie
Home » WKKGZ

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook onze/mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Ik ben geregistreerd bij het NIBIG middels een solidariteitsfonds: https://nibig.nl/wat-is-het-nibig/stichting-nibig-solidariteitsfonds-wkkgz/

 

Heeft u een klacht over de door mij geboden zorg, dan geef ik er de voorkeur aan dit samen te bespreken. 

Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. (https://quasir.nl/klachtenbehandeling/klacht-doorsturen/)

Het klachtregelement vindt u op de volgende link: https://zorggeschil.nl/wp-content/uploads/2017/02/REGLEMENT-GESCHILLENINSTANTIE-ZORGGESCHIL.pdf