Ademhalings- en Energetische therapie
Home » Disclaimer

De samenstellers van deze website zijn zich volledig bewust van hun taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden die mogelijk in de geboden informatie voorkomen.

De samenstellers hebben ernaar gestreefd om bij de weergave van materiaal op deze website de auteursrechten van anderen te respecteren. Voor het overige behoudt Adem-Energie alle rechten (waaronder auteurs- en merkrechten) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie.

Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Adem-Energie, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Klik hier om een tekst te typen.